221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Zaliczka

24 Lipiec, 2017 30

Część należności pieniężnej wpłacana z góry na poczet całej ceny towaru lub usługi. W prawie cywilnym, jeżeli została uiszczona przez stronę czynności prawnej, kwota zaliczana na poczet przyszłych świadczeń; w przypadku rozwiązania umowy zwracana przez stronę, która otrzymała zaliczkę.