221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Zdolność kredytowa

24 Lipiec, 2017 30

Zdolność podmiotu ubiegającego się o kredyt lub pożyczkę do spłaty zaciąganego zobowiązania wraz z odsetkami i innymi kosztami w terminach określonych umową. Badanie zdolności kredytowej to prognoza polegająca na ocenie płynności finansowej przyszłego kredytobiorcy bądź pożyczkobiorcy.