221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Związek Banków Polskich (ZBP)

21 Lipiec, 2017 36

Organizacja banków założona w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP jest dobrowolne i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie polskiego prawa. Najważniejszym zadaniem ZBP jest ochrona interesów członków organizacji, szczególnie w zakresie uregulowań prawnych obejmujących ustawodawstwo bankowe.