221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Środki pieniężne

24 Lipiec, 2017 30

Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz, m. in. środki gotówkowe, środki pieniężne na rachunkach bankowych i terminowych lokatach bankowych o okresie zapadalności do 12 miesięcy, weksle płatne na żądanie, czeki z terminem wykupu do 3 miesięcy.