<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Środki pieniężne | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Środki pieniężne

Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz, m. in. środki gotówkowe, środki pieniężne na rachunkach bankowych i terminowych lokatach bankowych o okresie zapadalności do 12 miesięcy, weksle płatne na żądanie, czeki z terminem wykupu do 3 miesięcy.