221-220-221
pon.-pt. 8.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Środki pieniężne

24 July, 2017 31

Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz, m. in. środki gotówkowe, środki pieniężne na rachunkach bankowych i terminowych lokatach bankowych o okresie zapadalności do 12 miesięcy, weksle płatne na żądanie, czeki z terminem wykupu do 3 miesięcy.