221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Żyrant

21 July, 2017 45

Żyrant to poręczyciel lub gwarant, który występuje w roli podmiotu zabezpieczającego spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej innej osobie. Żyrant gwarantuje własnym podpisem spłatę kredytu, weksla lub pożyczki, na wypadek niewykonania takiego zobowiązania przez głównego kredytobiorcę.

Obowiązki spoczywające na żyrancie

Żyrant, decydując się na „żyrowanie”, czyli zabezpieczenie zobowiązania osoby trzeciej, podpisuje stosowną umowę, na mocy której wyraża zgodę na spłatę zobowiązania pożyczki lub kredytu, jeśli główny dłużnik nie wywiąże się z jego spłaty. Kredytodawca, m.in. bank czy firma pożyczkowa jeśli kredytobiorca lub pożyczkobiorca przestanie z różnych przyczyn spłacać raty zobowiązania, będzie mógł zwrócić się do poręczyciela (żyranta) o dokonanie takiej spłaty. Odmowa żyranta w takiej kwestii powoduje, że możliwe staje się zajęcie komornicze jego pensji lub posiadanego majątku. Wszelkie zasady żyrowania, czyli poręczenia, regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a żyrant prawnie odpowiada za spłatę zadłużenia na równi z pożyczkobiorcą czy kredytobiorcą.

Jeśli żyrant spełnił w imieniu dłużnika jego zobowiązanie, wówczas może od strony prawnej domagać się zwrotu wpłaconych kwot (regres). Jest to jednak bardzo trudne do wyegzekwowania.