<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Wypełnianie PIT-u – im szybciej, tym lepiej
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Redakcja     20.02.2017

Terminy składania PIT-ów

Warto wiedzieć, do kiedy pit należy złożyć, ponieważ przekroczenie terminu stanowi wykroczenie skarbowe i jego konsekwencją może być grzywna. W gorszej sytuacji znajdą się osoby, które muszą dopłacić podatek, ponieważ będą im naliczane odsetki. W zależności od źródła dochodów rozliczenie pit składa się w różnych terminach. W 2017 roku ostateczne terminy składania deklaracji podatkowych to:

  • 1 luty dla:

-  PIT 16A (podatek w formie karty podatkowej)

- PIT 19A (duchowni)

-  PIT 28 (firmy rozliczające się na podstawie ryczałtu)

  • 29 luty dla:

-  PIT 40 (składany w imieniu pracownika przez płatnika)

  • 2 maja dla:

- PIT 36 (działalność gospodarcza)

-  PIT 36L (działalność gospodarcza rozliczana liniowo)

-  PIT 37 (dochody z umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenie oraz ze świadczeń socjalnych)

-  PIT 38 (dochody z papierów wartościowych i udziału w spółkach)

-  PIT 39 (dochód ze sprzedaży nieruchomości).

Papierologia nie taka straszna

PIT można złożyć w przypisanym nam urzędzie skarbowym w okienku podawczym lub listem poleconym zaadresowanym do tego urzędu, ale istnieje jeszcze trzecia możliwość, jaką jest pit online. W celu wypełniania formularza PIT trzeba przygotować sobie numer PESEL, aktualny adres zamieszkania i wszystkie otrzymane rozliczenia PIT, które ma obowiązek ma wystawić m.in. pracodawca. Jeśli pojawiają się wątpliwości, co i jak wypełnić, można zadzwonić na infolinię urzędu skarbowego. Najprostsze jest wypełnienie PIT przez internet, ponieważ program wyświetla instrukcje.

Rozliczenie PIT przez Internet – korzyści

Warto złożyć PIT możliwie najszybciej, ponieważ szybciej uzyskamy wówczas ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Najkorzystniej zdecydować się na pit online – zwroty z deklaracji przesyłanych w ten sposób przychodzą najwcześniej. Jeśli ze względu na własną opieszałość musimy czekać na zwrot, a właśnie przydałby się dodatkowy zastrzyk gotówki, wówczas można skorzystać z pożyczki online MoneyMan. Rozliczenie online eliminuje konieczność stania w kolejce, a wypełnienie formularza przestaje przerażać. Wyświetlane podpowiedzi są jasne i przejrzyste. Wystarczy kierować się wskazówkami, aby poprawnie wypełnić deklarację. Jeśli jakieś pole zostało źle wypełnione, wymagane jest naniesienie poprawek, dzięki czemu łatwo uniknąć błędów. Korzystanie z rozliczenia za pomocą Internetu minimalizuje się ryzyko konieczności składania korekty zeznania.

PIT online. Zamiast podpisu…

Gdy roczne zeznanie podatkowe jest składane w urzędzie, na formularzu trzeba się podpisać. Tak samo jest w przypadku wysyłki listu poleconego, ale podatnicy niekiedy zapominają złożyć podpis. Wysyłając pit przez internet, nie trzeba tego robić. W celu weryfikacji wymagane jest za to podanie kwoty przychodu z deklaracji składanej w ubiegłym roku. Gdy deklaracja zostanie wysłana, na adres e-mail powinna przyjść wiadomość z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru – jest to dokument potwierdzający złożenie PIT-u w terminie. 

  • MoneyMan - szybkie pożyczki online
  • MoneyMan - szybkie pożyczki online