221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Wypełnianie PIT-u – im szybciej, tym lepiej

Terminy składania PIT-ów Warto wiedzieć, do kiedy pit należy złożyć, ponieważ przekroczenie terminu stanowi wykroczenie skarbowe i jego konsekwencją może być grzywna. W gorszej sytuacji znajdą się osoby, które muszą dopłacić podatek, ponieważ będą im naliczane odsetki. W zależności od źródła dochodów rozliczenie pit składa się w różnych terminach. W 2017 roku ostateczne terminy składania deklaracji podatkowych to:
  • 1 luty dla:
-  PIT 16A (podatek w formie karty podatkowej) - PIT 19A (duchowni) -  PIT 28 (firmy rozliczające się na podstawie ryczałtu)
  • 29 luty dla:
-  PIT 40 (składany w imieniu pracownika przez płatnika)
  • 2 maja dla:
- PIT 36 (działalność gospodarcza) -  PIT 36L (działalność gospodarcza rozliczana liniowo) -  PIT 37 (dochody z umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenie oraz ze świadczeń socjalnych) -  PIT 38 (dochody z papierów wartościowych i udziału w spółkach) -  PIT 39 (dochód ze sprzedaży nieruchomości).

Papierologia nie taka straszna

PIT można złożyć w przypisanym nam urzędzie skarbowym w okienku podawczym lub listem poleconym zaadresowanym do tego urzędu, ale istnieje jeszcze trzecia możliwość, jaką jest pit online. W celu wypełniania formularza PIT trzeba przygotować sobie numer PESEL, aktualny adres zamieszkania i wszystkie otrzymane rozliczenia PIT, które ma obowiązek ma wystawić m.in. pracodawca. Jeśli pojawiają się wątpliwości, co i jak wypełnić, można zadzwonić na infolinię urzędu skarbowego. Najprostsze jest wypełnienie PIT przez internet, ponieważ program wyświetla instrukcje.

Rozliczenie PIT przez Internet – korzyści

Warto złożyć PIT możliwie najszybciej, ponieważ szybciej uzyskamy wówczas ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Najkorzystniej zdecydować się na pit online – zwroty z deklaracji przesyłanych w ten sposób przychodzą najwcześniej. Jeśli ze względu na własną opieszałość musimy czekać na zwrot, a właśnie przydałby się dodatkowy zastrzyk gotówki, wówczas można skorzystać z pożyczki online MoneyMan. Rozliczenie online eliminuje konieczność stania w kolejce, a wypełnienie formularza przestaje przerażać. Wyświetlane podpowiedzi są jasne i przejrzyste. Wystarczy kierować się wskazówkami, aby poprawnie wypełnić deklarację. Jeśli jakieś pole zostało źle wypełnione, wymagane jest naniesienie poprawek, dzięki czemu łatwo uniknąć błędów. Korzystanie z rozliczenia za pomocą Internetu minimalizuje się ryzyko konieczności składania korekty zeznania.

PIT online. Zamiast podpisu…

Gdy roczne zeznanie podatkowe jest składane w urzędzie, na formularzu trzeba się podpisać. Tak samo jest w przypadku wysyłki listu poleconego, ale podatnicy niekiedy zapominają złożyć podpis. Wysyłając pit przez internet, nie trzeba tego robić. W celu weryfikacji wymagane jest za to podanie kwoty przychodu z deklaracji składanej w ubiegłym roku. Gdy deklaracja zostanie wysłana, na adres e-mail powinna przyjść wiadomość z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru – jest to dokument potwierdzający złożenie PIT-u w terminie.

20 February, 2017 32

Warto wiedzieć, do kiedy pit należy złożyć, ponieważ przekroczenie terminu stanowi wykroczenie skarbowe i jego konsekwencją może być grzywna.


Powiązane Artykuły