221-220-221
pon.-pt. 8.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Jesteśmy członkiem KPF

Stosujemy zasady dobrych praktyk KPF

 

 Komisja Etyki działająca przy KPF po przeprowadzonym audycie potwierdziła, że ID Finance Poland sp. z o.o. w pełni stosuje Zasady Dobrych Praktyk i wyróżniła nas Certyfikatem Audytu Etycznego

 

 

 

Klient ma możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki KPF o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk KPF (ZDP) – szczegóły dotyczące składania takiego wniosku można znaleźć pod linkiem:

https://kpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

 

Komisja Etyki KPF:

regulamin dostępny pod linkiem:
http://pliki.kpf.pl/etyka/regulamin_pracy_komisji_etyki_kpf_19.06.2017.pdf