221-220-221
pon.-pt. 8.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies w ID Finance Poland Sp. z o.o

MoneyMan_Polityka prywatnosci oraz polityka plikow cookies w ID Finance Poland sp. z o.o_

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES W ID FINANCE POLAND SP. Z O.O

I. Definicje

Niżej wymienione pojęcia użyte w Polityce prywatności lub Polityce Plików cookies należy rozumieć następująco:

 • Administrator danych osobowych – IDF;
 • Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 • Biuro Informacji Kredytowej – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie działające na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1876 ze zm.);
 • Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
 • Getscore – system oceny ryzyka transakcji, służący ocenie ryzyka kredytowego i ograniczaniu nadużyć finansowych, prowadzonych przez spółkę działająca pod firmą Getscore sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;
 • IDF – ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł.;
 • Pliki cookies – pliki/informacje w szczególności tekstowe, wysyłane przez odwiedzane serwery www, zapisywane i przechowywane na komputerze Użytkownika. Domyślne ustawienia skryptu pozwalają na odczyt tych plików wyłącznie przez serwer, który je utworzył. Serwis nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na urządzeniu końcowym Użytkownika. Za pomocą plików cookies mogą być zapisywane np. informacje związane z aktywnością Użytkownika w Serwisie;
 • Polityka plików cookies – Polityka pilków cookies w ID Finance Poland sp. z o.o.;
 • Politykę Prywatności – Polityka prywatności w ID Finance Poland sp. z o.o.;
 • PWIP – Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej będąca systemem wzajemnej wymiany danych osobowych i finansowych o klientach instytucji pożyczkowych, prowadzona przez spółkę działającą pod firmą Deltavista Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Aktualny wykaz uczestników PWIP znajduje się na stronie internetowej: http://www.credit-check.pl/uczestnicy;
 • Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – strona internetowa należąca do IDF znajdującą się pod adresem internetowym moneyman.pl;
 • Umowa – Ramowa umowa pożyczki, której wzór zamieszczony jest w Serwisie;
 • Umowa pożyczki – oznacza umowę pożyczki, na podstawie której IDF udziela Użytkownikami Pożyczki na zasadach określonych w Umowie pożyczki oraz Umowie;
 • Umowa pożyczki ratalnej – oznacza umowę pożyczki ratalnej, na podstawie której IDF udziela Użytkownikowi Pożyczki na zasadach określonych w Umowie pożyczki ratalnej oraz Umowie;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1219);
 • Użytkownik – klient korzystający z Serwisu, osoba zamierzająca korzystać lub korzystająca z usług IDF, w tym zawierająca z IDF Umowę, Umowę pożyczki, Umowę pożyczki ratalnej zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

II. Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa sposób wykorzystywania i ochrony przez IDF wszelkich informacji przekazanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu na zasadach określonych  w Rozporządzeniu oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. IDF obowiązuje się do zapewnienia ochrony danych przekazanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu. Dane uzyskiwane od Użytkownika w celu jego identyfikacji przy korzystaniu z Serwisu użyte będą wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz na zasadach określonych w Rozporządzeniu oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Zasady ochrony prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest IDF.
 2. IDF zapewnia bezpieczeństwo danych Użytkowników w każdym momencie korzystania z Serwisu, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa,  w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Poniższe zasady obejmują wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.

§ 3
Informacje pozyskiwane za pośrednictwem Serwisu

 1. IDF zbiera dane na etapie rejestracji Użytkownika w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.
 2. Dane te obejmują:
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu komórkowego;
 • adres e-mail;
 • numer Pesel;
 • seria i numer dowodu osobistego;
 • stan cywilny;
 • liczbę osób na utrzymaniu;
 • dane adresowe (adres zameldowania i zamieszkania);
 • dochód netto;
 • poziom wykształcenia;
 • informacje o zatrudnieniu.
 1. IDF może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji potrzebnych do zawarcia Umowy, Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej.
 2. Dane osobowe Użytkownika określone w § 3 ust. 2 Polityki prywatności udostępniane przez Użytkownika są chronione.

§ 4
Wypisanie się z newslettera

 1. W celu wypisania się z newslettera IDF wystarczy otworzyć otrzymany od IDF newsletter.
 2. Na samym dole e-maila znajduje się tekst:
 3. W celu wypisania się z newslettera wystarczy kliknąć w podlinkowany tekst: Wypisz się z Newslettera’’.
 4. Następnie otworzy się strona Serwisu, gdzie widniał będzie tekst z prośbą o potwierdzenie swojej decyzji poprzez kliknięcie w przycisk ,,Rezygnuję“.
 5. Po kliknięciu w przycisk, adres mailowy Użytkownika zostanie usunięty z bazy subskrybentów newslettera IDF.
 6. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć swój adres email z listy mailingowej IDF kierując wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres: kontakt@moneyman.pl.

III. Polityka plików cookies

§ 1
Cel korzystania i przechowywania plików cookies

 1. Pliki cookies są używane i przechowywane w Serwisie w szczególności w celu optymalizacji korzystania z Serwisu oraz coraz lepszego dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz zapamiętania jego ustawień, jak również w celach marketingowych. Są niezbędne do przechowywania informacji o fakcie bycia zalogowanym w Serwisie.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu tworzenia statystyk, dzięki którym ulepszana jest zawartość Serwisu oraz poprawiany jest sposób działania witryny. Pliki cookies ułatwiają badanie preferencji Użytkowników, z wyłączeniem jego personalnej identyfikacji. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, z wyjątkiem tych informacji, które zawarte sią w plikach cookies.
 3. Pliki cookies zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskuje do nich dostęp operator Serwisu – IDF.

§ 2
Rodzaje plików cookies

  • W Serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

   1. sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe. Pliki cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenia przez niego Serwisu, wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
   2. stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które są przechowywane przez urządzenie końcowe Użytkownika przez czas określony w parametrach plików bądź też do momentu usunięcia przez Użytkownika.

§ 3
Podmioty wykorzystujące pliki cookies

Podmiotem wykorzystującym pliki cookies zamieszczonych w urządzeniu końcowym Użytkownika jest IDF oraz podmioty z nim współpracujące, reklamodawcy oraz partnerzy.

§ 4
Zmiana ustawień dotycząca plików cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednakże każdy Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących plików cookies. Użytkownik końcowy w szczególności może zmienić ustawienia w taki sposób, aby np. przeglądarka blokowała lub automatycznie odrzucała obsługę plików cookies bądź by informowała o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wskazać należy, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Serwisie. Niedokonanie zmian ustawień plików cookies przez końcowego Użytkownika oznacza, iż akceptuje on ich umieszczenie oraz odczytywanie przez Serwis.

§ 5
Gromadzenie danych

IDF gromadzi informacje HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

   • publiczny adres IP komputera;
   • nazwa stacji – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
   • nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
   • czas nadejścia zapytania;
   • pierwszy wiersz żądania http;
   • kod odpowiedzi http;
   • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony IDF nastąpiło przez odnośnik;
   • informacje o przeglądarce Użytkownika;
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

§ 6
Serwis elektronicznej skrzynki podawczej

Serwis Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w zakresie dotyczącym wypełniania formularzy serwisu (ESP) dostępny w Serwisie wykorzystuje jeden sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania Serwisu w zakresie dotyczącym wypełnienia formularzy. Zawartość i cel pliku jest następujący:

 

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędne w komunikacji z serwerem. Umożliwia pracę z aplikacją.

§7
Wysyłanie wiadomości przez Serwis

   1. W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości przy użyciu Serwisu odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości przekazywanych przez Serwis. Odbiorca informacji wysłanej elektronicznie otrzymuje na skrzynkę pocztową wiadomość o przesłanej do niego informacji, do której dostęp może uzyskać po kliknięciu zaznaczonego odnośnika. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę do Serwisu, z którego odbiorca odczytuje przeznaczoną dla niego wiadomość. Jednocześnie w specjalnych logach serwera odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji. W tym samym czasie wysyłana jest do nadawcy (IDF) powiadomienie, że informacja została odczytana przez Użytkownika.
   2. Informacje zawarte w logach rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie doręczona i w konsekwencji odnotowywana jest w systemie elektronicznego obiegu dokumentów serwisu IDF.

IV. Postanowienia końcowe

  1. Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies w niniejszym brzmieniu obowiązują od 3 kwietnia 2018 r.
  2. IDF zastrzega możliwość zmiany Polityki prywatności oraz Polityki plików cookies i o zmianach tych poinformuje Użytkowników 7 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
  • zmiany rodzaju lub formy udzielanych przez IDF Pożyczek, o ile zmiany nie naruszają interesów Użytkowników;
  • wprowadzenia przez IDF do oferty nowych usług lub produktów, w tym przy współpracy z osobami trzecimi, o ile zmiany nie naruszają interesów Użytkowników;
  • wprowadzenia przez IDF nowych rozwiązań technicznych lub informatycznych mających związek z zawieraniem, rozwiązywaniem lub wykonywaniem Umowy, Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej, o ile zmiany nie naruszają interesów Użytkowników;
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności IDF, w szczególności mających wpływ na koszty prowadzenia przez IDF działalności gospodarczej lub dotyczących praw lub obowiązków Klienta lub IDF wynikających z Umowy,   Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej;
  • zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek wydanych orzeczeń przez sądy lub trybunały, wydanych decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracyjne, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; wydania nowych lub zmianę dotychczasowych rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń wydanych przez właściwe organy administracji, urzędy lub zrzeszenia branżowe działające w obszarze działalności gospodarczej IDF.
  1. W przypadku zmiany Polityki prywatności oraz Polityki plików cookies, ich doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
  2. Do stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie nowej Polityki prywatności oraz Polityki plików cookies stosuje się dotychczas obowiązującą Politykę prywatności oraz Politykę plików cookies.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, Umowy oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.