221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Słownik

Inkaso – co to jest ? 24 October, 2017

W rozliczeniach pomiędzy stronami mogą być stosowane różne narzędzia i formy płatności. Jedną z nich jest inkaso. Co to jest inkaso? Inkaso lub inkasso – co to jest? Pod pojęciem inkaso należy rozumieć formę rozliczeń bezgotówkowych, która polega na tym, że dostawca składa polecenie w swoim banku, by ten w określonych warunkach pobrał należności od […]

Elixir – przelewy bankowe 24 October, 2017

Kiedy dokonujemy przelewu zewnętrznego, do innego banku w Polsce, nie zastanawiamy się, w jaki sposób zostanie on zrealizowany. Tymczasem takie przelewy bankowe są realizowane na podstawie systemu Elixir. Czym on jest, jak działa i jakie ma on znaczenie dla przeciętnego klienta banku? System Elixir Pod pojęciem Elixir należy rozumieć elektroniczny system rozliczeń międzybankowych krajowych, dokonywanych […]

Asygnata – kasowa i zasiłkowa 24 October, 2017

W księgowości przedsiębiorstwa czy instytucji wykorzystuje się wiele różnych dokumentów, wśród których jest też asygnata. Kiedy ma ona zastosowanie? Asygnata – co to jest? Zgodnie z przyjętą powszechnie definicją, asygnata kasowa to dokument potwierdzający przeprowadzenie operacji gospodarczej związanej z przychodem bądź z rozchodem gotówki w kasie. Pod względem rachunkowym asygnatę należy traktować jako dowód kasowy, […]

Płatności HCE – jak to działa? 24 October, 2017

Szybkie płatności mobilne umożliwiają zrealizowanie transakcji zakupu produktów i usług w krótkim czasie. Wśród nich można wyróżnić płatności HCE. Na czym one polegają i jak w praktyce wykorzystywana jest w Polsce technologia HCE? Czym są płatności HCE? HCE to płatności szybkie i wygodne, za pośrednictwem wirtualnej karty, umieszczonej np. w telefonie. Skrót HCE oznacza z […]

Kredyt na oświadczenie – co to? 24 October, 2017

Kredyty i pożyczki są zewnętrznymi źródłami finansowania dowolnych celów finansowych klientów – kredytobiorców lub pożyczkobiorców. Jedną z form kredytowych jest kredyt na oświadczenie. Co to właściwie jest? Definicja kredytu na oświadczenie Kredyt czy pożyczka na oświadczenie to formy zewnętrznego finansowania klientów banków, SKOK-ów czy firm pożyczkowych. Teoretycznie kredyt na oświadczenie jest rozwiązaniem pozwalającym na zaciągnięcie […]

Zadatek a zaliczka – różnica 26 September, 2017

Dla zabezpieczenia interesów stron umowy, np. zakupu nieruchomości, ustanowiony może być zadatek. Czym on jest i jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką? Zadatek – definicja Zadatek jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, które może, ale nie musi znaleźć się w umowie. Jego funkcjonowanie zostało uregulowane w art. 394 Kodeksu cywilnego. Wskazano w nim, że: „W braku […]

Rynek kapitałowy – czym jest? 26 September, 2017

Obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi dokonuje się na rynku finansowym, który dzieli się na kilka innych rynków. Wśród nich wymienia się między innymi rynek kapitałowy. Czym on jest, jakie są jego instrumenty i jak funkcjonuje? Rynek kapitałowy – definicja Co to jest rynek kapitałowy? Zgodnie z przyjętą definicją jest on jednym z segmentów rynku finansowego, miejscem […]

Decydent i decydent polityczny – kim jest? 26 September, 2017

Najprościej rzecz ujmując, decydentem określa się osobę, podejmującą decyzję. To od niej zależy, który z dostępnych wariantów będzie wybrany. Decydent – definicja słownikowa Słownik wskazuje, że decydentem jest podmiot procesu decyzyjnego, czyli ten, który dokonuje ostatecznej decyzji. Może nim być zarówno człowiek, jak i grupa osób, a nawet maszyna. Przy występowaniu grupy osób w roli […]

Konkurencja monopolistyczna 26 September, 2017

Konkurencja monopolistyczna stanowi teoretyczną formę rynku, który posiada zarówno cechy monopolu, jak i konkurencji. Na czym ona polega i jakie są jej cechy charakterystyczne? Konkurencja monopolistyczna – definicja Konkurencja monopolistyczna to forma rynku zaproponowana i przeanalizowana przez ekonomistę Edwarda Chamberlina, a następnie rozwinięta przez ekonomistkę Joan Robinson. Charakteryzuje się ona tym, że w obrębie jednego […]

Prywatyzacja – pośrednia i bezpośrednia 26 September, 2017

W gospodarce rynkowej większość przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, jest własnością prywatną. Przy przechodzeniu od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej przeprowadzana jest prywatyzacja. Na czym ona polega i jakie są jej typy? Prywatyzacja – definicja Co to jest prywatyzacja? Jest to proces przekazania majątku państwowego w ręce prywatnych właścicieli, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum roli […]

Bank centralny – czym jest? 18 September, 2017

Aktywa obrotowe – czym są? 18 September, 2017

Aktywa trwałe – definicja 18 September, 2017

Ceteris Paribus – co oznacza? 14 September, 2017

W żargonie prawniczym, w medycynie, a także w ekonomii wykorzystywane są zwroty obcojęzyczne, także pochodzące z łaciny. Zalicza się do nich „Ceteris Paribus”. Co on oznacza? Ceteris Paribus  – dosłowne tłumaczenie Ceteris Paribus to zwrot z łaciny, który w tłumaczeniu na język polski oznacza dosłownie „inne takie samo”. Tłumaczy się to jako „przy tych samych […]

Należność – definicja i rodzaje 14 September, 2017

W przypadku, gdy jesteśmy winni np. bankowi pieniądze w związku z zaciągniętym kredytem, występujemy w roli dłużników, a bank jest naszym wierzycielem. Kwota, którą mamy oddać to zaś należności. Definicja należności Mianem należności określa się prawo osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, na podstawie zawartej uprzednio umowy, w określonym terminie i […]

Narzut a marża – różnice 14 September, 2017

Bardzo często mylimy pojęcie marży i narzutu, choć oznaczają one coś zupełnie innego. Sprawdźmy, jaka jest definicja narzutu, wzór na jego wyliczenie oraz jego interpretacja. Czym jest narzut? Narzut definiowany jest jako wyrażona procentowo nadwyżka ceny, ponad poniesione przez producenta koszty wytworzenia lub ponad poniesione przez sprzedającego koszty zakupu, odniesiona do tego kosztu. Narzut służy […]

Rentowność i jej wskaźniki 14 September, 2017

Dla oceny opłacalności podejmowanej inwestycji czy przedsięwzięcia gospodarczego mierzona jest rentowność, za pomocą odpowiednich wskaźników. Czym ona jest? Co to jest rentowność? Rentowność to miara efektywności gospodarowania i działań podejmowanych przez dany podmiot, m.in. przedsiębiorstwo. Oblicza się ją jako iloraz zysku do danej wielkości finansowej, dla której owa rentowność jest wyznaczana. Innymi słowy, rentowność jest […]

Gospodarka rynkowa – cechy 14 September, 2017

Zasady funkcjonowania gospodarki wskazują, z jakim jej typem mamy do czynienia. Powszechnie w świecie kapitalizmu w państwach na całym świecie stosowana jest gospodarka rynkowa. Jakie są jej wady i zalety? Gospodarka rynkowa – definicja Z definicji gospodarki rynkowej wynika, że jest to typ gospodarki, w której działa mechanizm rynkowy, czyli samoczynnie działający rynek, opierający się […]

Gospodarka centralnie planowana 14 September, 2017

Gospodarka może rozwijać się w oparciu o różne systemy. Jednym z nich jest gospodarka centralnie planowana, która stoi w opozycji do gospodarki rynkowej. Czym ona jest, jakie są jej wady i zalety, i czy była kiedykolwiek stosowana w Polsce? Pojęcie gospodarki centralnie planowanej Gospodarka centralnie planowana, kierowana jest ściśle przez państwo. Wytyczne rządzących są najbardziej […]

Europejski Bank Centralny EBC 8 September, 2017

W niemal każdym kraju na świecie funkcjonuje bank centralny. Istnieje także Europejski Bank Centralny, który skupia w sobie inne banki centralne państw europejskich. Jakie funkcje spełnia i jakie jest jego znaczenie na arenie międzynarodowej? EBC – Europejski Bank Centralny Europejski Bank Centralny w skrócie EBC pełni funkcję banku centralnego dla 19 państw członkowskich, wchodzących w […]