<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Rada Polityki Pieniężnej (RPP) - czym jest? | Słownik - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) - dokonuje oceny Zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz ustala coroczne założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmu. Ustala również m. in. wysokość stóp procentowych NBP, zasady i stopy rezerwy banków, zasady operacji otwartego rynku.