<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Zabezpieczenie kredytu - na czym polega? | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Zabezpieczenie kredytu

Ma na celu zapewnienie kredytodawcy (pożyczkodawcy) zwrot udzielonego kredytu lub pożyczki oraz możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku nieuregulowania przez dłużnika zobowiązań w wyznaczonym terminie. Może mieć formę poręczenia, hipoteki, przewłaszczenia, zastawu, ubezpieczenia, weksla.